ပ်ားတုပ္ခံရတဲ့ ပ်ားဆူးေတြႏႈတ္ခ်ိန္မွာ အေခ်ာင္း (၄၀၀)ေလာက္ရခဲ့တဲ့အမ်ိဳးသမီး

လယ္ကြင္းထဲမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးကို ပ်ားအုပ္ၾကီးက၀င္လာျပီး တိုးသြားခ်ိန္မွာကာခ်ိန္မရလိုက္ပါဘူး။ တုပ္တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အုပ္စုလိုက္၀င္တိုးတာမ်ိဳးျဖစ္တဲ့အတြက္ ပ်ားဆူးေတြက ခႏၶာကိုယ္ကို စိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာျပင္၊ လက္နဲ႔ မ်က္ႏွာမွာ ျမင္မကောင္းေလာက္ေအာင္မ်ားခဲ့တဲ့အေနအထားက ေဆးခန္းကိုေရာက္ခ်ိန္မွာ ဆြဲႏႈတ္ဖို႔ျဖစ္လာပါတယ္။

တေခ်ာင္းခ်င္းဆြဲႏႈတ္ခဲ့ျပီး၊ အကုန္ျပီးသြားခ်ိန္မွာ ဆူးေတြ (၄၀၀)ေလာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဆူးေတြႏႈတ္ေပးခဲ့တဲ့ဆရာ၀န္က အမ်ိဳးသမီးရဲ႕အျဖစ္အပ်က္ကို ေဒသခံသတင္းဌာနကုိ အခုလိုေျပာခဲ့ပါတယ္။ ” လူနာကို ေဆးရံုကိုေခၚလာတဲ့အခ်ိန္မွာ သူ႕ရဲ႕လည္ပင္း၊ ေခါင္း၊ ေက်ာကုန္းေတြမွာ ပ်ားဆူးေတြအမ်ားၾကီး၀င္ေနတာကိုေတြ႔ခဲ့ပါတယ္။ ”

” ေရာက္လာခ်ိန္မွာ အရမ္းပင္ပန္းေနျပီလို႔ ေျပာတယ္။ အသက္ရႈဖို႔ေတာင္ခက္ေနတဲ့တာကို ေတြ႔ရတယ္။ ” အမ်ိဳးသမီးကို၀င္တိုးသြားတဲ့ပ်ားအုပ္အမ်ိဳးအစားက သာမန္ပ်ားေတြပါ။ ပ်ားတုပ္ျပီလုိ႔ သိလိုက္ခ်ိန္မွာ ေျပးလိုက္တဲ့အတြက္ ပ်ားေတြရဲ႕ပစ္မွတ္ျဖစ္သြားပါတယ္။ ပ်ားတုပ္ရင္ေျပးတာထက္ရပ္ေနတာကပိုသက္သာတယ္လို႔ ဆရာ၀န္က အၾကံေပးခဲ့ပါတယ္။

ပ်ားေတြက ရပ္ေနတဲ့အရာကုိ တုပ္ဖို႔ သဘာ၀မရွိဘဲ ျငိမ္ေနေလသူတို႔ ပ်ားအံုစြဲဖို႔အတြက္ စူးစမ္းေလပါ။ ဂင္းနစ္စံခ်ိန္တင္ထားတဲ့မွတ္တမ္းတစ္ခုအရေတာ့ ဦးေခါင္းတခုလံုးပ်ားစြဲသြားဖို႔ (၄)နာရီ (၁၀)မိေလာက္အထိ ရပ္ေနခဲ့ရတဲ့မွတ္တမ္းလည္းရွိပါတယ္။ ေျပးခဲ့ရင္ေတာ့ အခုအမ်ိဳးသမီးလို ဆူးေတြအမ်ားၾကီးျဖစ္တဲ့အထိအတုပ္ခံရဖို႔ ရွိေနပါတယ္။

Thu Yay – AwesomeMyanmar

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *